Mleko

Mleko jest podstawowym składnikiem codziennej diety. Produkowane ze świeżego mleka surowego,
poddawane jest procesom pasteryzacji i homogenizacji.