O Firmie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu swoje istnienie datuje od II połowy XIX w., tj. od początków ruchu spółdzielczego w Polsce. Ruch ten został zainicjowany na ziemi kaliskiej przez Księdza Wacława Blizińskiego.

Spółdzielnia przetrwała kolejne transformacje gospodarcze i ustrojowe, a w obecnej formie organizacyjnej jako samodzielny podmiot gospodarczy została zarejestrowana w 1981 roku.

   

Pierwsze zakłady produkcyjne zlokalizowane w Liskowie i Kaliszu nie były przystosowane do rosnącej podaży surowca, zmieniających się potrzeb konsumenta oraz wymogów technologicznych i dlatego ówczesne władze Spółdzielni podjęły na początku lat siedemdziesiątych działania w kierunku budowy nowego zakładu przerobowego o charakterze miejskim. Zakład ten został oddany do eksploatacji w 1978 roku i zajmuje obszar 5,5 ha. Na tej powierzchni zlokalizowany jest zakład produkcyjny, budynki magazynowe, warsztaty samochodowe, budynek administracyjny. W końcu lat dziewięćdziesiątych zakład doposażony został również w chemiczną podczyszczalnię ścieków, która redukuje ładunki w ściekach do poziomu bezpiecznego dla środowiska.

W kwietniu 2002 r. Spółdzielnia przejęła Koźmińską Spółdzielnię Mleczarską zwiększając bazę surowcową i przetwórczą. Zarówno producenci mleka i w większości pracownicy są członkami Spółdzielni. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie:

 • skupu mleka,
 • przetwórstwa mleka,
 • sprzedaży artykułów mleczarskich,
 • transportu do obsługi skupu mleka i sprzedaży wyrobów gotowych.

Mleko skupowane jest od członków Spółdzielni, zapewniając rolnikom rynek zbytu na mleko i możliwości rozwoju gospodarstw do poziomu określonego w dyrektywach Unii Europejskiej i przyszłościowego funkcjonowania na rynku europejskim jako podmiotów w pełni konkurencyjnych do rolników wspólnoty.

Celem Spółdzielni jest codziennie wychodzenie naprzeciw potrzebom wszystkich polskich rodzin, aby każdy konsument był absolutnie przekonany o słuszności swego wyboru i zawsze chętnie sięgał po wyroby mleczarskie z O.S.M. w Kaliszu.

Aby utrzymać pozycję wiodącego producenta wyrobów mleczarskich w kraju, kierujemy się wartościami: solidności, uczciwości i wiarygodności, a popyt na nasze wyroby wykazuje wyraźną tendencję wzrostową.

Obecnie w Spółdzielni produkowane są następujące wyroby:

 • mleko spożywcze (w folii, kartonach, butelkach PET),
 • napoje fermentowane (maślanka luksusowa, naturalna i kefir),
 • śmietany i śmietanki (o różnej zawartości tłuszczu i w różnych opakowaniach),
 • serki twarogowe homogenizowane,
 • serki twarogowe produkowane metodą ultrafiltracji,
 • serki kanapkowe (PRYMUS),
 • masło
 • sery dojrzewające (SALAMI).

Ciągle doskonalone procesy produkcyjne oraz sposób zarządzania firmą, jak również wysoki poziom infrastruktury bazy surowcowej oraz techniki i technologii produkcji wyróżniają Spółdzielnie z grupy producentów wyrobów mleczarskich, czego dowodem są uzyskane nagrody i wyróżnienia, przyznawane przez najwyższe władze państwowe i gremia oceny jakości.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu posiada wdrożony Certyfikat zarządzania jakością wg normy ISO 9001;2008 wydany przez Lloyd Register Quality Assurance.

Spółdzielnia posiada również Certyfikat BRC Global Standard for Food Safety Issue 5.

Kaliska Spółdzielnia znalazła się w grupie mleczarni, które według oceny służb weterynaryjnych potwierdzonej w styczniu 2003 roku przez Komisję w Brukseli spełniają wymagania sanitarne obowiązujące w UE.

Spółdzielnia nasza została umieszczona w wykazie zakładów posiadających uprawnienia eksportowe na rynki krajów UE od maja 2003 roku.

Powyższe zagadnienia wskazują na wysoką pozycję naszej Spółdzielni w polskim mleczarstwie gwarantującą funkcjonowanie jej w przyszłości z pełnymi prawami na rynku Unii Europejskiej. Zapewnia to jej członkom producentom mleka stabilny rynek zbytu mleka surowego, a członkom pracownikom zakładu przerobowego trwałe miejsce pracy i godziwe wynagrodzenie.

Pozycja kaliskiej Spółdzielni to również możliwość pokonywania przyszłych zagrożeń jak również dalszego rozwoju przez pełny dostęp do unijnych funduszy.

PRODUKTY

mleko spożywcze ,napoje fermentowane, śmietany i śmietanki, serki twarogowe homogenizowane, serki twarogowe ...

wprowadzone nowe produkty z pewnością zachwycą nie jedno z Państwa podniebień, sprawdź nasze nowości ...